VISIEMS VILTIEČIAMS, TĖVAMS, GLOBĖJAMS IR  DARBUOTOJAMS,

Esame Jums dėkingi už bendradarbiavimą ir nuoširdžią pagalbą kasdieną sprendžiant Vilniaus ,,Vilties“ specialiosios mokyklos – daugiafunkcinio centro problemas.

Visų mūsų pastangų dėka mes kuriame vis šiltesnę, jaukesnę ir saugesnę ugdymosi aplinką mūsų vaikams.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu ir jo teikiama galimybe kreipiamės į kiekvieną iš Jūsų kviesdami savo 1 ar 2 proc. GPM įnašu paremti ,,Vilties“ specialiąją mokyklą – daugiafunkcinį centrą.

Nuoširdžiai visiems dėkojame už paramą per praėjusius metus. Daug gerų dalykų įsigyta ir padaryta ,,Viltyje“ tik dėl to, kad Jūs visi padėjote. Jeigu norėtumėte sužinoti apie tai daugiau – mokyklos – centro skelbimų lentoje arba svetainėje www.viltis.vilnius.lm.lt visada yra viešinama informacija apie GPM įnašų panaudojimą.

Skatiname kviesti savo artimuosius, kaimynus paremti mūsų mokyklą – centrą.

,,Vilties“ specialiosios mokyklos – daugiafunkcinio centro bendruomenė